Optikko Kuoppamäki

Suojalasit

Suojalasit ovat itsestäänselvyys työskenneltäessä ympäristössä, jossa silmiin saattaa kohdistua materiaalien tai työkalujen iskuja. Työn tekemisen kannalta näkemisen tarkkuus ja mukavuus ovat tärkeitä työviihtyvyyden tekijöitä. Työnantajalle on lisäksi sälytetty lainsäädännön kautta velvoitteita, joita pitää seurata ja noudattaa.

Ratkaisemme yritysten ja työntekijöiden suojalasitarpeet.

Selvitämme suojauksen vaatimukset ja asennamme tarvittaessa suojalaseihin näön korjaavat linssit.

Ota yhteyttä!