Optikko Kuoppamäki

Yrityksille

Suuri joukko yrityksiä on tehnyt kanssamme henkilökunnan näönhuoltosopimuksen. Tarjoamme yritykselle ja sen henkilökunnalle kokonaisvaltaisia näönhuoltopalveluja. Teemme yrityksille helpoksi ja edulliseksi toteuttaa lainsäädännön velvoitteet sekä pitää työntekijät tyytyväisinä.

Työntekijät voivat itse tulla toimipisteeseemme ja hankkia heidän tarpeisiinsa sopivat henkilökohtaiset lasit sekä työnantajan korvaamat erityistyölasit, kuten näyttöpäätelasit ja suojasilmälasit. Erityistyölasit voivat olla esimerkiksi kaukolasit, lukulasit, näyttöpäätelasit, suojalasit tai työpisteeseen suunnitellut lasit. Suojalaseille on käyttötilanteiden mukaisia s- ja f-luokituksia ja ne on usein syytä hankkia vahvuuksilla.

Lainsäädäntö velvoittaa yrityksen hankkimaan työntekijöilleen erityistyölasit. Erityistyölaseiksi katsotaan lasit, jotka ovat erilaiset kuin omat lasit ja työtehtävän erityisvaatimukset täyttävät. Eritysityölasien korvattavuudesta on olemassa direktiivi, jossa on mainittu linssityypien ja mitoituksien vaatimukset. Perinteisesti työnäkemiseen liittyvät asiat on ratkaistu niin, että työterveyshoitaja katsoo työpisteen etäisyydet, valaistuksen ja muut tarpeet. Kevyempi ja nopeampi tapa toimia on tehdä sopimus Kuoppamäen kanssa. Näin työntekijä saa sopivat lasit ja yritys voi keskittyä liiketoimintaansa.

Ota yhteyttä! Hoidamme henkilökuntanne näkemiseen liittyvät asiat helposti ja edullisesti.

asiakaspalvelu-2